dangky
hienco
Gia Sư Biên Hòa
gia sư Tài Năng Biên Hòa 20.11
gia su bien hoa
dangky2
hienco2

LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 742Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 3
Môn dạy: - Anh
Địa chỉ: Đồng Khởi, Tân Mai, Biên Hòa
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối 18h
Yêu cầu: Cử nhân Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969.515.273 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 743Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 2
Môn dạy: - Toán
Địa chỉ: Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, Biên Hòa
Mức lương: 2,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Sáng T2, T4, T6
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0969.515.273 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 745Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 10
Môn dạy: - Toán
Địa chỉ: Khu phố 2, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối 2-4-6
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0939.418.939 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

Developed by Tiepthitute