dangky
hienco
Gia Sư Biên Hòa
gia sư Tài Năng Biên Hòa 20.11
gia su bien hoa
dangky2
hienco2

LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 631Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 2
Môn dạy: - Tiếng Việt- Toán
Địa chỉ: Cách mạng tháng tám, P. Hòa Bình, Biên Hòa
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 3,5,7, thỏa thuận
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 632Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 2
Môn dạy: - Tiếng Việt- Toán
Địa chỉ: Cầu hóa an, P. Hòa Bình, Biên Hòa
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 2,5,6, từ 18h-19h30
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969515273 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 633Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 10
Môn dạy: - Anh
Địa chỉ: Ngã Ba Tân Vạn
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 4,7, chiều
Yêu cầu: Sinh viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0969515273 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 634Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: - Toán
Địa chỉ: Bện viện 7B, P. Tân Tiến, Biên Hòa
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 3, CN, Tối
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969515273 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 635Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: - Văn
Địa chỉ: Bên hông bện viện 7B, P. Tân Tiến, Biên Hòa
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Thứ 5, 6 tối 18h
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 0969515273 - 0939.418.939

Liên hệ nhận lớp

MS: 637Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 1
Môn dạy: - Tiếng Việt- Toán
Địa chỉ: Tổ 16, KP 2, P. Bình Đa, Biên Hòa
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: tối 18h, thỏa thuận
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0969515273 - 0939418939

Liên hệ nhận lớp

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay